OPTIMAL 2

  • OPTIMAL 2 - smart injustering av värmesystem

    Att byta ventiler och termostater på radiatorer kräver alltid någon form av injustering efter att bytet är gjort. Ofta är det svårt att få fram dokument på gamla anläggningar och har dessutom fler åtgärder gjorts i systemet, till exempel byte av fönster eller tilläggs isolerat, krävs nya beräkningar. Detta kan bli dyrt att få upprättat, vilket leder till att fastighetsägare undviker att investera i injusteringar.

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet